اسپانسور های برنامه نگاه دیگر

هزینه این برنامه توسط اسپانسور های آن تامین میشود. فی الحال اسپانسور ها فشار مالی زیادی را متحمل شده اند
که چندان قابل ادامه نیست
این برنامه به کمک مالی شما احتیاج دارد. اگر علاقمند به کمک هستید لطفا با این آدرس با ما تماس بگیرید

 1. نسرین پرواز
 2. محمد جعفری
 3. نسرین جلالی
 4. خالد حاج محمدی
 5. سهند حسینی
 6. آرش حسینی
 7. محمد راستی
 8. فواد صادق
 9. محمد فتاحی
 10. امان کفا
 11. اعظم کم گویان
 12. بهرام مدرسی
 13. بهروز مدرسی
 14. آذر مدرسی