صفحه اول

نگاه دیگر

هزینه این برنامه توسط اسپانسور های آن تامین میشود. فی الحال اسپانسور ها فشار مالی زیادی را متحمل شده اند
که چندان قابل ادامه نیست
این برنامه به کمک مالی شما احتیاج دارد. اگر علاقمند به کمک هستید لطفا با این آدرس با ما تماس بگیرید

شنبه ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۲ - ۱ مهر ۱۳۹۱

- کارگران در افریقای جنوبی پعد از آپارتاید و در دامن دمکراسی
- تکرار یک تراژدیء چنک ائداخنن جریانات اسلامی بر یک جو اعتراضی

فایل های صوتی در این سایت با کیفیت پائین و اندازه کوچک برای استفاده در ایران تهیه شده اند.
برای داون لود فایل صوتی با دکمه راست ماوس روی هر کدام از برنامه ها کلیک کنید و save as را انتخاب کنید.
  1. کارگران در افریقای جنوبی پعد از آپارتاید و در دامن دمکراسی
  2. تکرار یک تراژدیء چنک ائداخنن جریانات اسلامی بر یک جو اعتراضی