صفحه اول

نگاه دیگر

هزینه این برنامه توسط اسپانسور های آن تامین میشود. فی الحال اسپانسور ها فشار مالی زیادی را متحمل شده اند
که چندان قابل ادامه نیست
این برنامه به کمک مالی شما احتیاج دارد. اگر علاقمند به کمک هستید لطفا با این آدرس با ما تماس بگیرید

نگاه دیگر - شنبه ۹ ژوئن ۲۰۱۲ - ۲۰ خرداد ۱۳۹۱

  • ۱ - کورش مدرسی: منصور حکمت و حل امپریالیستی مساله ارضی
  • ۲ - اعظم کم گویان: نظم نوین امپریالیستی

فایل های صوتی در این سایت با کیفیت پائین و اندازه کوچک برای استفاده در ایران تهیه شده اند.
برای داون لود فایل صوتی با دکمه راست ماوس روی هر کدام از برنامه ها کلیک کنید و save as را انتخاب کنید.
  1. بخش اول
  2. بخش دوم